1. صفحه نخست
  2. waterjet

برچسب: waterjet

    کارواش های صنعتی
    کارواش صنعتی انواع – waterjet

    کارواش صنعتی انواع – waterjet

    کارواش صنعتی شوینده فشار قوی یا ,waterjet دستگاهی است که بوسیله یک پمپ، آب را با فشار بالا به سطح پاشش می کند. جریان آب پاشش شده به دلیل دارا بودن فشار بالا، پیوند بین