1. صفحه نخست
  2. مشکلات کلیه چیست

برچسب: مشکلات کلیه چیست

    بیماری ها
    بیماری های کلیوی و علائم ظاهری آن چیست

    بیماری های کلیوی و علائم ظاهری آن چیست

      بیماری های کلیوی : اکثر بیماری های کلیوی به نفرون ها حمله میکنند که ممکن است کلیه ها نتوانند مواد زائد را دفع کنند از علل بیماری های کلیوی به بیماری های ژنتیکی ،فشار